Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Αποκάλυψη 05:21 στο bar Ermou 261


…και ο έβδομος άγγελος εσούρωσεν
και εγένοντο κραυγαί μεγάλαι εν τω ουρανώ
λέγοντες παλάβωσαν τα χαμαιτυπεία του κόσμου
του μπαράρχη ημών
και του ποτόσαυρου αυτού
και βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων