Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Η Τέχνη κατάντησε ένα catering δημιουργών

Ολόκληρη η συνέντευξη που δώσαμε στον Κώστα Παπαθανασίου για το Ηδύφωνο (Κυριακάτικο Πολιτιστικό ένθετο της εφημερίδας «Η Σημερινή») στις 5 Απριλίου.