Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Contemporary art


Έξι μέρες έκανε
και την έβδομη
έγινε τύφλα απ’ το μεθύσι
για να ξεχάσει πως
το μήλο θα πέσει
στα χέρια μιας γυναίκας.

Illustration by Alexandra Constantin