Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Δημήτρης Τσιρώνης / από τα πρωινά παράλληλα του ερημίτη


Ηχογράφηση / Παραγωγή
Πρωί-Μεσημέρι Σαββάτου 5η Ιουλίου 2014, Κιλκίς

1. το μπλε. Τώρα / 2. (ένοχος ανακρινόμενος) / 3. (χιονία μάρτυρας) / 4. Άτιτλο / 5. ,1415 / 6. ,1415 / 7. αντίκρυ μου / 8. φωτεινό όπ(ο)ιο & δροσιά / 9. Μελλούμενα κέρδη / 10. αρχή ανάφλεξης

κείμενα μέσα από τις "μικρές ψευδαισθήσεις τ' Απρίλη" & τις "λοιπές ημερολογιακές ψευδαισθήσεις" / (από τα πρωινά παράλληλα του ερημίτη)

φτιαγμένα για το περιοδικό και το ιστότοπο Straw Dogs (τεύχος 4, Φεβ. 2014)