Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

Γεώργιος Σουρής / Σύμβουλοι Δημοτικοί

Τι ονόματα συμβούλων εις τους τοίχους κολλημένα!
Και δεν παύουνε ακόμη να κολλούνε ολοένα.
Σ’ όποιον δρόμο σταματήσης και απ’ όπου κι αν περάσης
Ένα όνομα συμβούλου τυπωμένο θα διαβάσης
Με συμβούλους τα σοκάκια επλημμύρησαν κι οι δρόμοι,
Μαγαζιά, ταβέρνες, μάνδρες και απόπατοι ακόμη.

Τι συμβούλων αφθονία! Εκατόν πενήντα τόσοι!
Κ’ ο καθένας μας δεν ξέρει που την ψήφο του να δώση
Μα κι εγώ εκεί που τρέχω πάντα πίσω μου κυττάζω
Γιατί μες’ στην τόση φούρια και την τρέλλα των τρομάζω
Μήπως κανενός συμβούλου μεσ’ στο δρόμο του καπνίση
Και για χάζι τα’ όνομά του εις τη ράχη μου κολλήση.


1881