Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Η Προσευχή της Τετάρτης Πρωινής...του Ηλία Λάγιου

Κάπελα ημών, ο όπισθεν της μπάρας
αγιασθήτω το κοκτέιλ σου
ελθέτω η γενναιοδωρία σου
γεννηθήτω το κέρασμά σου, ως επί της βότκας και
επί του ουίσκι
την μέθην ημών την υπερούσιον δος ημίν απόψε
και άφες ημίν τα ξεσαλώματα ημών,
ως και ημείς αφίεμεν τοις συνδαιτυμόνοις ημών
και μη εισενέγκης ημάς εις λογαριασμόν, αλλά
ρύσαι ημάς από του ξεπαραδιασμού
ότι σου έστιν το "Ballantines", η "Stolichnaya" και το
"Gordon's" εις τας νυκτάς των νυκτών σουρωθήν


Ζωγραφιά: Τάσος Παυλόπουλος