Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

Εγώ και σε ποτήρια τρύπια...του Χριστόδουλου Γαλατόπουλου


Εγώ και σε ποτήρια τρύπια...

Εγώ και σε ποτήρια τρύπια
κρασί μπόρεσα κι ήπια!

Και στην ατέλειωτη, εγώ, μπόρα
βρήκα το δρόμο προς τη χώρα.

Και μες στα ταπεινά και νήπια
βρήκα λαό τα καρδιοχτύπια.

Και σ' αυτής της τρικυμίας τη φόρα
βρήκα γαλήνη κάποιαν ώρα.

Εγώ και σε ποτήρια τρύπια
κρασί μπόρεσα κι ήπια!

πίνακας: Οι πότες του Van Gogh