Πέμπτη, 24 Μαΐου 2007

Κωνσταντίνος Καβάφης...Μισή Ώρα

Μήτε σε απέκτησα, μήτε θα σε αποκτήσω ποτέ θαρρώ. Μερικά λόγια, ένα πλησίασμα, όπως στο μπαρ προχθές και τίποτε άλλο. Είναι, δε λέω λύπη, αλλά εμείς της τέχνης κάποτε μ’ ένταση του νου και βέβαια μόνο για λίγην ώρα, δημιουργούμεν ηδονήν η οποία σχεδόν σαν υλική φαντάζει.
Έτσι στο μπαρ προχθές – βοηθώντας κιόλας πολύ ο ευσπλαχνικός αλκοολισμός – είχα μισή ώρα τέλεια ερωτική. Και το κατάλαβες μου φαίνεται κι έμεινες και περισσότερο επίτηδες. Ήταν πολύ ανάγκη αυτό. Γιατί μ’ όλην τη φαντασία, και με το μάγο οινόπνευμα χρειάζονταν να βλέπω και τα χείλη σου, χρειάζονταν νά ‘ναι το σώμα σου κοντά.

1917