Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007

Wind the clock by Charles Bukowski

It’s just a slow day moving into a slow night
it doesn’t matter what you do
everything just stays the same.
the cats sleep it off, the dogs don’t bark,
it’s just a slow day moving into a slow night,
there’s nothing even dying,
it’s just more waiting through a slow day moving
into a slow night.
you don’t even hear the water running,
the walls just stand there
and the doors don’t open…

it’s just more waiting through a slow day moving
into a slow night
like tomorrow’s never going to come
and when it does
it’ll be the same damn thing

Απόσπασμα από το ποίημα
Wind the clock

του Charles Bukowski

Αφιερωμένο στην παγκόσμια μέρα ποίησης